Projectes / Beques d’Alimentació Escolar

El Programa d’emergència de suport a l’alimentació infantil de la Creu Roja pretén ajudar a cobrir la quota de menjador escolar de nens i nenes en situació de risc. Aquest programa es va iniciar el curs escolar 2012/13 i continua en l’actualitat.

Aquest programa pretén que els infants en situació vulnerable tinguin almenys un àpat al dia de qualitat i saludable. Amb aquest objectiu, la Creu Roja ajuda a cobrir la quota del menjador escolar d’infants, les famílies dels quals no poden assumir aquesta despesa i no la tenen completament coberta per beques públiques.

Normalment, la Creu Roja cobreix la meitat del cost del menjador, però, en els casos de major vulnerabilitat, pot arribar a assumir percentatges superiors fins arribar al 100 %. La institució humanitària abona aquest import a les empreses o Associacions de Mares i Pares (AMPA) encarregades de la gestió de cada menjador.

La institució humanitària desenvolupa aquest projecte els 176 dies lectius del calendari escolar. En aquest sentit, cal tenir en compte que el cost del menjador d’un alumne durant tot un curs en una escola pública és de 1091,20 euros (6,20 euros al dia).

Aquest programa es va iniciar amb els fons recaptats a la Marató per la Pobresa de TV3, però, posteriorment, la Creu Roja hi ha invertit fons propis, així com aportacions d’empreses.

Vídeo relacionat

 

Vull donar ara
Beques d’Alimentació Escolar